Privacy verklaring

Belangrijke mededeling over gegevensverwerking in verband met Google Analytics


Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Als de instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens die via deze site zijn verzameld, buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland is gevestigd, wordt de verwerking van gegevens in verband met Google Analytics uitgevoerd door Google LLC (met hoofdkantoor in de Verenigde Staten). Google Ireland Limited en Google LLC worden hierna samen "Google" genoemd. Wat het gebruik van Google Analytics betreft, wordt de gegevensverwerking technisch verzorgd door Jimdo. Hierbij wordt verwezen naar het privacybeleid van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg, [email protected]) en de beheerder van de site delen een dubbele verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Analytics op de site.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op de computer van de sitebezoeker worden opgeslagen, om het gebruik van de site door deze laatste te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie (inclusief het ingekorte IP-adres) over het gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen.

Google Analytics wordt uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp ()" op deze site. De extensie garandeert de anonimisering van het IP-adres door inkorting en sluit daarom elke directe persoonlijke verwijzing uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres van sitebezoekers die zich bevinden in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte heeft ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres van de bezoeker naar de server van Google verzonden en in de VS ingekort. Het IP-adres dat door de internetbrowser van de websitebezoeker wordt verstrekt met behulp van Google Analytics, wordt door Google niet gecombineerd met andere Google-gegevens.

In opdracht van Jimdo en de beheerder van de site gebruikt Google de verzamelde informatie om het gebruik van de site te evalueren, om rapporten over de site-activiteit op te stellen en om de beheerder van de site te voorzien van andere internetdiensten of een link met de site (art. 6-1. f van de AVG). Het belang van gegevensverwerking wordt gerechtvaardigd door de optimalisatie van de site, de analyse van het gebruik en de aanpassing van de inhoud, mogelijk gemaakt door de statistische functie van Jimdo. Het belang van de gebruikers wordt naar behoren beschermd door de pseudonimisering van hun gegevens.

Google LLC verklaart dat het voldoet aan het EU-VS-privacyschild en zorgt zo voor naleving van de Europese gegevensbeschermingswetten. Gegevens die worden verzonden en gekoppeld aan Google Analytics-cookies, zoals gebruikers-ID en advertentie-ID, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens die de bewaardatum hebben bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De sitebezoeker kan het gebruik van cookies weigeren door de daarvoor bestemde optie in de browser te selecteren. Hij kan ook voorkomen dat Google informatie (inclusief zijn IP-adres) via cookies verzamelt en verwerkt door de volgende plug-in te downloaden en in zijn internetbrowser te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De sitebezoeker kan het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt dan een "opt-out"-cookie geplaatst waarmee de bezoeker van de site niet kan worden gevolgd tijdens het browsen op de site.

Raadpleeg de Servicevoorwaarden van Google Analytics of het Privacybeleid van Google voor meer informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door Google, instellingen en opt-outmogelijkheden.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de AVG hebben bezoekers van de site bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens die worden verwerkt door het gegevensverwerkingssysteem van Google Analytics. Meer bepaald genieten zij een recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van hun gegevens. Bezoekers van de site hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van hun gegevens. Om hun rechten met betrekking tot de verwerking van gegevens door Google Analytics op deze site uit te oefenen, kan de bezoeker van de site op elk moment contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected] of de eigenaar van de site.